หน้าแรก
ที่ดินทำเลทอง
แนะนำม.ราชภัฎอุดรฯสามพร้าว
เวบไซต์ ม.ราชภัฏอุดรฯ
ติดต่อเรา

กลุ่มแนะนำม.ราชภัฎอุดรฯสามพร้าว

 กลุ่ม 1
Custom Search
 
 
Welcome to My website THAIWEBPLUS
  แนะนำม.ราชภัฎอุดรฯสามพร้าว  แนะนำ
เวบไซต์ข้อมูล ม.ราชภัฏอุดรฯสามพร้าว
...
   
ผังแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯสามพร้าว ...
   
ภาพ ม.ราชภัฎฯ ศูนย์สามพร้าว กับโครงการที่กำลังก่อสร้าง
ทั้งหอประชุม สนามกีฬาครบวงจร และอาคารเรียนรวม ...
   
เปิดเทอมแล้ว ต้อนรับน้องใหม่ ใสๆ
...
   
โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติ 300 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 300 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 80 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารวิศวกรรม 100 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการอาหาร
มูลค่า 50 ล้านบาท ...
   
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์
มูลค่า 100 ล้านบาท ...
   
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร (อาคารที่ 3)
มูลค่า 329 ล้านบาท ...
   
โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการสื่อสาร 260 ล้าน
...
   
โครงการก่อสร้างสำนักงานอธิการบดีและบริการ 220 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) 65 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 320 ล้านบาท
...
   
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 99 ล้าน
...
   

more >> 

 ที่ดินทำเลทอง

ทำเลทอง จ.อุดรธานี

1. จ.อุดรธานี ม.ราชภัฏอุดรศูนย์สามพร้าว ...
ที่ดิน ตำแหน่ง 1,2 มีโฉนดใกล้ถนนหลัก(อนาคต 4 เลน)ที่สุด
หน้าราชภัฏตรงข้ามโรงพยาบาล ...
ราคาที่ดินตำแหน่ง 1
ที่ดินหน้ามหาวิทยาลัย ใกล้ถนนหลักโซนโรงพยาบาล
เหลือ 1 แปลงสุดท้าย(ปิดการขาย) ...
ราคาที่ดินตำแหน่งที่ 2
ที่ดินด้านหน้า ม.ราชภัฏฯ โซนโรงพยาบาลราคาถูก เหลือ 1แปลงสุดท้าย ...
ที่ดินดีดี ตำแหน่ง 3 และ4 ที่ดินมีโฉนด
ติดถนนด้านข้าง ม.ราชภัฏ ใกล้สนามกีฬา โรงแรม หอพ้ก ...
ราคาที่ดินตำแหน่ง3 ด้านข้างมหาวิทยาลัย
( เหลือ 3 แปลงสุดท้าย ) ...
ราคาที่ดินตำแหน่ง 4
ด้านข้าง ม.ราชภัฏ ฯ (เหลือ 1 แปลงสุดท้าย) ...

more >> 


    Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online